şərqi

şərqi
1.
sif. <ər.> Şərqə aid olan, Şərqə məxsus olan, Şərq ilə bağlı. Şərqi Avropa. Şərqi Sibir.
2.
is. <ər.> Nəğmə, mahnı. Günəş qübbənin ortasına gələr-gəlməz bir şərqi səsi eşidildi. Ç.. Vücudunun son bahar yarpağından fərqi yox; Dodağında bir gülüş, bir qaynayan şərqi yox. M. Müş.. Bir doyumluq möhlət umdum ömürdən; Qara dəniz, heç şərqindən doymadım. M. Araz.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • RQI — Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (Business » NYSE Symbols) * Rayleigh Quotient Iteration (Academic & Science » Mathematics) * Rice Quantum Institute (Academic & Science » Universities) * ResortQuest International (Business » Firms) …   Abbreviations dictionary

  • RQI — requievit …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • RQI — abbr. Rice Quantum Institute …   Dictionary of abbreviations

  • şərqi(yyə) — ə. Şərqə aid olan, Şərqdə olan; şərqli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • fərq — is. <ər.> 1. Şeyləri, adamları birbirindən ayıran hər hansı xüsusiyyət, onları bir birindən ayıran cəhət; təfavüt. Yaxşı ilə pisin fərqi. Hekayə ilə romanın fərqi. – Köhnə aşnalığın, təzə dostluğun; Fərqi var qış ilə yaz arasında. A. Ə.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Показатель эффективности — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/9 сентября 2012. Пока процесс обсужден …   Википедия

  • qanunən — z. <ər.> Qanuna uyğun olaraq, qanun üzrə, qanuna görə. Qanunən rəftar etmək. Qanunən düz deyil. – Şərqi öyrətmək qanun mucibincə lazım olduğunu bütün müəllimlər bilir. Hərçənd ki, qanunən şərqi müəllimi mütəxəssisi bir zat olsa gərəkdir. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şimal-şərq — is. Üfüqün şimalla şərq arasındakı hissəsi, səmti. Şimal şərqə tərəf istiqamət almaq. // Ölkənin, dövlətin, qitənin bu istiqamətdə yerləşən yerləri, hissəsi. Avropanın şimal şərqi. Afrikanın şimal şərqi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Novikov self-consistency principle — The Novikov self consistency principle, also known as the Novikov self consistency conjecture, is a principle developed by Russian physicist Igor Dmitriyevich Novikov in the mid 1980s to solve the problem of paradoxes in time travel, which is… …   Wikipedia

  • Companies listed on the New York Stock Exchange (C) — New York Stock Exchange listed stocks: 0 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”